ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

6

7

 

กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินขับไล่ F-5TH และอากาศยานไร้คนขับ RTAF U1 ร่วมจัดแสดงในงาน Singapore Air Show 2020
--------------------------------------

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓)​ คณะทำงานของกองทัพอากาศ ได้เตรียมการและตรวจความพร้อมของการจัดแสดงอากาศยานพร้อมยุทโธปกรณ์ (Static Aircraft Display) สำหรับงานงาน Singapore Airshow​ 2020

โดยกองทัพอากาศได้นำอากาศยานเข้าร่วมจัดแสดง จำนวน ๓ เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือ F-5TH จากฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จำนวน ๒ เครื่อง และ อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 จากฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ จำนวน ๑ เครื่อง

สำหรับงาน Singapore Airshow​ 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ -​ ๑๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ ณ Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด