คลิ้กที่เว็บไซต์ที่ต้องการ

 

           RADAR ตรวจอากาศ

               Capture

ภาพถ่ายดาวเทียม

Capture2

Wind / Temp Chart

WT fcst 

 

 

Metar / TAF

 

https://www.aviationweather.gov/metar?gis=off

 https://www.weather.rtaf.mi.th/awss/


 

 

WINDY

  

Capture3