ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖
เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร การปฎิบัติยามฉุกเฉิน และการยังชีพในทะเล รุ่นที่ ๒๗ ณ กองบิน ๕

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด