ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

45

6

๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
ครบรอบ ๗๘ ปี กองบิน ๖

กองบิน ๖ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖
โดยมีนาวาอากาศเอกจิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับอดีตผู้บังคับบัญชากองบิน ๖ ที่มาร่วมงาน
โดยในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด