ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

6

พลอากาศโท แอร์บูล สุทธิวรรณ ปลัดบัญชีทหารอากาศ นำคณะเข้าตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด รองผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด