ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

นาวาอากาศเอก ฉัตฤกษ์ ป้องกันภัย เสนาธิการกองบิน ๖
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพลกองบิน ๖
ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด