ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 

 

1

2

3

4

5 

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๖
และการบังคับบัญชา ให้กับ นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ ท่านใหม่
ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด