พิธีมอบประกาศนียบัตร นักบินพร้อมรบ และประดับเครื่องหมายครูการบิน

และนักบิน ๑  ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖


0000000001DSCF43161

 

 

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักบินพร้อมรบ และประดับเครื่องหมายครูการบิน และนักบิน ๑  ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด