พิธีรับโอนอากาศยาน เครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๐ เข้าสังกัดฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖


0001DSCF36581

0001DSCF37581

 

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในพิธีรับโอนอากาศยาน เครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๐ เข้าสังกัดฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖
ณ ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด