28795600 1823288944390437 5206888078252476591 n

28795426 1823288954390436 2621991152107044001 n

28783255 1823289061057092 4217580214258774573 n

28576569 1823289081057090 6170339690620693812 n

28685556 1823288927723772 7384154867114740872 n

นาวาอากาศเอก อนุยุต รูปขจร รองผู้บังคับการกองบิน ๖
เป็นประธานเปิดการอบรมการปลูกจิตสำนึกด้าน รปภ.
ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

21 พฤศจิกายน 2562

 • A20191119-3
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองต้นแบบคูนายกิมสาย ๑
 • A20191118
  งานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๙ (Defense & Security 2019)
 • A20191119-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก
 • A20191119
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓
 • A20191114-5
  ผู้บัญชาการทหารอากาศให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • A20191114-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ และIPTV

21 พฤศจิกายน 2562

 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

21 พฤศจิกายน 2562

 • C20190924
  งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20191106
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ณ วัดลาดสนุ่น
 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20191016
  กองทัพอากาศเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191018
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

21 พฤศจิกายน 2562

 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

21 พฤศจิกายน 2562

 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ...
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ...
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา