ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖
8E01410C AE31 4987 9AE0 9CB556BDCDDD
18CC53C3 3EF6 4C40 9019 4337E204D84123F0344E B795 46D4 891D 61F8F5D40A91
52A657F9 FC24 4EBC A24B 94DC2074BD3A
60D0BC8F EDC2 469B B646 02A1588AB76F


8728DAD2 212E 4E84 98AA 4A72FCAE83C7
A54F7712 2EB9 4341 8D47 D385F43400DB
EC184B10 A802 45E2 A738 805867AA30E9
EC648C6F 63F4 406D 869B 7B708A0E17C6

 
6CDD3C84 175F 432D AAD2 2C2BFCBE79A0


52A657F9 FC24 4EBC A24B 94DC2074BD3A
60D0BC8F EDC2 469B B646 02A1588AB76F
63E6B172 EAA0 4C93 8B63 90CC2FBA9402

8728DAD2 212E 4E84 98AA 4A72FCAE83C7
A54F7712 2EB9 4341 8D47 D385F43400DB
EC184B10 A802 45E2 A738 805867AA30E9
EC648C6F 63F4 406D 869B 7B708A0E17C6

 

 

 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กองบิน ๖
นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กองบิน ๖
โดยมี นาวาอากาศเอก ฉัตฤกษ์ ป้องกันภัย รองผู้บังคับการกองบิน ๖, นาวาอากาศเอก วิภาษวิทย์ โพธิ์มณี เสนาธิการกองบิน ๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๖ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖

 

#Wing6AirliftRoleModelinASEAN
#RTAFOneofthebestAirForcesinASEAN

 

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

24 กรกฎาคม 2564

RTAF News: Pages
 • A20210722-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ
 • A20210722
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบ สิ่งบริโภค อุปโภค และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ
 • A20210718
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210716
  พิธีเปิด สวน ๗๒ ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา
 • A20210712
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกองพันทหารอากาศโยธิน ๓
 • A20210714
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ สู้ภัย COVID-19

24 กรกฎาคม 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.

24 กรกฎาคม 2564

 • C20210719
  จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เปิดใช้ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดในการรอรับบริการ
 • C20210709
  กองทัพอากาศ ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการตรวจเชื้อโรคโควิด-๑๙ ครั้งที่ ๒
 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210501
  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘

24 กรกฎาคม 2564

 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม

24 กรกฎาคม 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป...
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.