ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 

1

2

3

4

5

6

7

 

กำลังพลกองทัพอากาศและมิตรประเทศร่วมพิธีลงเสาเอกโครงการช่วยเหลือประชาชนในการฝึกคอบร้าโกลด์๒๐

กำลังพลจากกองทัพอากาศ (กรมช่างโยธาทหารอากาศ) กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA )ในการฝึก Cobra Gold 2020 ณ โรงเรียนวัดดงข่อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมี นาย เจษฎา แสงจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดดงข่อย เป็นประธาน
โดย กองทัพอากาศ กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ร่วมดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ขนาด 7.8 ×20.32 เมตร ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. - 5 มี.ค.63 เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน
โดยการฝึกคอบร้าโกลด์๒๐
จะทำการฝึกระหว่างวันที่๒๓ก.พ.-๖มี.ค.๖๓ และขอเชิญร่วมสนุกรับของรางวัล ด้วยการส่งภาพถ่ายสื่อประชาสัมพันธ์การฝึกฯ ทางไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดภายในวันที่๖มี.ค.๖๓

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด