ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

6

7

 

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน

กองบิน​ ๖​ ได้ดำเนินการจัดการฝึกบุคคล​ท่ามือเปล่าตามคู่มือ​การฝึกพระราชทาน​
ให้กับข้าราชการกองบิน ๖ เพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหาร
ณ​ สนาม​กีฬา​ กองบิน​ ๖​

#RTAFOneofthebestAirForcesinASEAN
#Wing6AirliftRoleModelinASEAN

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด