ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

6

นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด รองผู้บังคับการกองบิน ๖ (๑)
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันโรคซึมเศร้าของกำลังพลกองบิน ๖
ให้แก่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๖ และรองหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๖
ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

#RTAFOneofthebestAirForcesinASEAN
#Wing6AirliftRoleModelinASEAN

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด