ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

กองบิน ๖ นำข้าราชการกองบิน ๖ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.)
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อรองรับต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และจะทำให้กำลังพลกองบิน ๖
มีความรู้ความเข้าใจมิติอวกาศ (Space Domain) รวมทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติการบิน และการบรรเทาสาธารณภัย

#RTAF:OneofbestAirForcesinASEAN
#Wing6:AirliftRoleModelinASEAN

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด