ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

กองบิน ๖ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการยุทธการ กองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการยุทธ กองทัพอากาศ
โดยมี พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ
อีกทั้งยังเป็นการสัมมนายุทธการและการฝึก เพื่อเป็นการนำเสนอผลการฝึกบิน ผลการปฎิบัติภารกิจ และปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติภารกิจของหน่วยบิน
ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

#RTAF : One of best Air Forces in ASEAN
#Wing6 : Airlift Role Model in ASEAN

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด