ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖
พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๖ เสนาธิการกองบิน ๖ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๖
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖

#RTAF : One of best Air Forces in ASEAN
#Wing6 : Airlift Role Model in ASEAN

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด