ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

นาวาอากาศเอกอนุยุต รูปขจร รองผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับคณะทหารอากาศเวียดนาม
เนื่องในโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนโดยใช้เครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศแต่ละประเทศ


โดยมีนาวาอากาศเอกพร้อมรบ จันทร์โฉม ผู้บังคังฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ร่วมให้การต้อนรับ
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทหารอากาศไทย และทหารอากาศเวียดนาม
ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด