ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 

1

2

3

4

5

6

7

 

กิจกรรมทดสอบร่างกาย และออกกำลังกายร่วมกันของข้าราชการกองบิน ๖

นาวาอากาศเอกฉัตฤกษ์ ป้องกันภัย เสนาธิการกองบิน ๖ พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๖
นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๖ ออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และจะได้มีกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อกองบิน ๖ และกองทัพอากาศต่อไป ณ โรงเก็บเครื่องบินบุคคลสำคัญ ฝูงบิน ๖๐๓ กองบิน ๖ เมื่อวันพฤหัสที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด