ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 

 1

2

34567

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๖ ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเป็นการทำความสะอาดหน่วยงานของตนเอง และบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด