ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

นาวาอากาศเอกชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน 6 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
และร่วมแสดงความยินดีให้กับนักบินที่ทำการฝึกอบรมจบเป็นนักบินพร้อมรบกับเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8
จำนวน 4 คน ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน 601 กองบิน 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ส.ค.62

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด