ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

6

6

7

8

9

งานสงกรานต์กองบิน ๖

นาวาอากาศเอกจิรภัทร์ ปี่ทอง เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร ผู้บังคับบัญชากองบิน ๖ และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์
โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขี้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๖ เข้าร่วมในกิจกรรม
โดยในกิจกรรมประกอบด้วย การรดน้ำขอพร การละเล่นน้ำสงกรานต์ โดยมีเสียงดนตรีจากรถแห่อีสานพาม่วน พร้อมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม
ณ บริเวณ หน้าอาคารเอนกประสงค์ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด