ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

6

7

วันคล้ายวันสถาปนากองบินกองบิน ๖ ครบรอบ ๗๘ ปี
ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๖
กระทำพิธีสักการะพระพุทธชินราชกองบิน ๖ และพิธีบวงสรวงพระภูมิชัยมงคล ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด