ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

 

นาวาอากาศเอกฉัตฤกษ์ ป้องกันภัย เสนาธิการ กองบิน ๖
เป็นประธานในการจัดการอบรมรณรงค์ป้องอุบัติเหตุจราจร และการป้องกันอัคคีภัยให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๖
เพื่อให้ข้าราชการ กองบิน ๖ มีจิตสำนึก และเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ณ ชุมนุมประทวน กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด