ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

 

นาวาอากาศเอกจิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด กองบิน ๖

ทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามจันทรุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด