ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 1

2346789

 

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบิน ๖
ณ หอประชุมชุมนุมประทวน กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด