ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 1

2

3

4

5

6

7

8

 

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบิน ๖
ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด