Logo Wing6

 

ประกาศราคากลาง

 

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดจอด บ.แบบ AIRBUS A340-500 ที่ บน.๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๑

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ ชั้น ๒ (ผสก.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (อาคารเตรียมพร้อม) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒

- ประกาศผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (อาคารเตรียมพร้อม) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๖๒ 

 - ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ -๒๐๑๗ (กองบังคับการกองบิน ๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

      ปร.๔(๑) , ปร.๔(๒)ปร.๕ , ปร.๖

- ประกาศราคากลางงานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมักที่ บน.๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ 

   ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ และ ประกาศเชิญชวน )

- ประกาศราคากลางงานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมักที่ บน.๖ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔ 

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗ (ชุมนุมประทวน) ที่ บน.๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

   ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , ประกาศเชิญชวน และ การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ)

- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๘ (โรงเก็บ บ.ฝูง.๖๐๑ บน.๖) ระยะที่ ๑ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๔ 

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ (ผสอ.กทน.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ ) 

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๓ - ๑๐๑๔ (โรงเก็บ บ.ฝูง.๖๐๔ บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๗ (คลังเก็บเชื้อเพลิง มว.บชพ.กทน.บน.๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ (ชั้น ๑ ผสก.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

27 มกราคม 2565

RTAF News: Pages
 • A20220124
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ ให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบคำถาม พร้อมมอบเครื่องหมายความสามารถด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"
 • A20220120
  ประธานคณะทำงานการใช้อากาศยานไร้คนขับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางยุทธการและช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ เดินทางไปเยี่ยมชม กองบิน ๓ และ กองบิน ๔
 • A20220119
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ผู้แทนพระองค์นำ ส.ค.ส.พระราชทาน​​ มอบให้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ​​​ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่​ พุทธศักราช ๒๕๖๕
 • A20220114-2
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ​​ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญของขวัญพระราชทาน​​ มอบ​​ให้แก่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ​​​​ เนื่องในโอกาสวัน​​​ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕
 • A20220112
  ​สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญของขวัญพระราชทาน​​ มอบให้แก่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ​​​​​​​​ เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่​
 • A20220118-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ​​​​ ร่วมงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

27 มกราคม 2565

 • D20220124
  Air Force Virtual Run 2022
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันกองทัพไทย
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕

27 มกราคม 2565

 • C20220112
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญกำลังพล ทอ. เเละข้าราชการบำนาญ ทอ.สามารถมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer เข็มที่ ๓
 • C20220113
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์ สำหรับ ข้าราชการบำนาญ ทอ. เเละกำลังพล ทอ.
 • ฺB20220113
  ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID - 19 กองทัพอากาศ เเจ้งว่า ข้าราชการ ทอ.เเละครอบครัว ทอ. ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อเพื่อเข้า Home Isolation ทอ., ขอคำเเนะนำในการปฏิบัติตัว หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID - 19
 • C20220111
  กองทัพอากาศ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔​ ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
 • C20211223
  พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาและวันขึ้นปีใหม่ กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., สปช.ทอ., สบ.ทอ., กง.ทอ. และ จร.ทอ.
 • C20211203
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครพลเรือนและข้าราชการเข้าเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ​(รุ่นที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

27 มกราคม 2565

 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง
 • 20210928
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ
 • 20210811
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19

27 มกราคม 2565

 • D20220124
  Air Force Virtual Run 2022
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันกองทัพไทย
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call...