Logo Wing6

 

ประกาศราคากลาง

 

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดจอด บ.แบบ AIRBUS A340-500 ที่ บน.๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๑

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ ชั้น ๒ (ผสก.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (อาคารเตรียมพร้อม) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒

- ประกาศผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (อาคารเตรียมพร้อม) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๖๒ 

 - ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ -๒๐๑๗ (กองบังคับการกองบิน ๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

      ปร.๔(๑) , ปร.๔(๒)ปร.๕ , ปร.๖

- ประกาศราคากลางงานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมักที่ บน.๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ 

   ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ และ ประกาศเชิญชวน )

- ประกาศราคากลางงานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมักที่ บน.๖ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔ 

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗ (ชุมนุมประทวน) ที่ บน.๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

   ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , ประกาศเชิญชวน และ การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ)

- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๘ (โรงเก็บ บ.ฝูง.๖๐๑ บน.๖) ระยะที่ ๑ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๔ 

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ (ผสอ.กทน.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ ) 

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๓ - ๑๐๑๔ (โรงเก็บ บ.ฝูง.๖๐๔ บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๗ (คลังเก็บเชื้อเพลิง มว.บชพ.กทน.บน.๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ (ชั้น ๑ ผสก.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

09 ธันวาคม 2565

RTAF News: Pages
 • A20221208-
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมเเม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เเละพิธีบำเพ็ญกุศลเเด่วีรชน เนื่องในวันสดุดีวีรชน ๘ ธ.ค.๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20221208
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20221203-1
  เสนาธิการทหารอากาศ เเละคณะ ร่วมชมการแข่งขัน และเข้ารับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565
 • A20221206-2
  เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการทำงาน และแนวทางในการปฏิบัติราชการ” ในหลักสูตรผู้บังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • A20221206-1
  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • A20221206
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกองบิน ๓ เพื่อมอบนโยบายและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลกองบิน ๓

09 ธันวาคม 2565

 • D20221209
  คลีนิกวัคซีน โรงพยาบาลทหารอากาศ สีกัน กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง
 • D20220712
  ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งปิดทำการ เดือนธันวาคม 2565
 • D20221201
  ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี
 • D20221130
  เชิญชวน กำลังพล ทอ. #ตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี ฟรี!!
 • D20221129-1
  เดือนธันวาคม !! รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่
 • D20221129
  ตารางหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เดือนธันวาคม 2565

09 ธันวาคม 2565

 • 20221101
  โครงการช้างเผือก 2566 สนามสอบของวัยรุ่นมีฝัน ค้นหาคนเก่งทั่วประเทศไทย ใครพร้อมแล้วเตรียมลุย !! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2565
 • C20221124
  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมเเพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญร่วมบริจาคปรับปรุงอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๑
 • C20221123
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 • C20221114
  กองทัพอากาศ ขอความร่วมมือประชาชน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่าน เข้า - ออก
 • 20221111
  คณะกรรมการพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ แจ้งขอปรับราคาบัตรบำรุงสถานที่สำหรับการเยี่ยมชม โดยจะเริ่มปรับราคาตั้งเเต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
 • C20221028
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

09 ธันวาคม 2565

 • 20221017-3
  ผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บ ขอเข้าธำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ส่วนผู้ก่อเหตุให้พักราชการไว้ก่อน
 • default
  E20180725
 • 20221017-2
  โฆษกกองทพัอากาศ ระบุ ดำเนินการตามกฎหมายและทางวินัย กรณีข้าราชการทหารอากาศกอ่เหตุทะเลาะวิวาทยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บ
 • 20221017
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ ปี 66 มุ่งเน้นสื่อสารถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุการณ์ และสร้างสรรค์
 • E20220630
  กองทัพอากาศ นำเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินลาดตระเวนรบ บริเวณแนวชายแดน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก หลังตรวจพบอากาศยานทางทหาร บินล้ำแดน

09 ธันวาคม 2565

 • D20221209
  คลีนิกวัคซีน โรงพยาบาลทหารอากาศ สีกัน กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง
 • D20220712
  ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งปิดทำการ เดือนธันวาคม 2565
 • D20221201
  ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี
 • D20221130
  เชิญชวน กำลังพล ทอ. #ตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี ฟรี!!
 • D20221129-1
  เดือนธันวาคม !! รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่
 • D20221129
  ตารางหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เดือนธันวาคม 2565