ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

 

Logo Wing6

 

ประกาศราคากลาง

 

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดจอด บ.แบบ AIRBUS A340-500 ที่ บน.๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๑

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ ชั้น ๒ (ผสก.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (อาคารเตรียมพร้อม) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒

- ประกาศผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (อาคารเตรียมพร้อม) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๖๒ 

 - ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ -๒๐๑๗ (กองบังคับการกองบิน ๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

      ปร.๔(๑) , ปร.๔(๒)ปร.๕ , ปร.๖

- ประกาศราคากลางงานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมักที่ บน.๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ 

   ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ และ ประกาศเชิญชวน )

- ประกาศราคากลางงานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมักที่ บน.๖ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔ 

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗ (ชุมนุมประทวน) ที่ บน.๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

   ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , ประกาศเชิญชวน และ การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ)

 

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

24 กันยายน 2564

RTAF News: Pages
 • A20210923
  พิธีปลดประจำการ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (UH-1H)
 • A20210922-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหาเป็นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙
 • A20210922
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210920
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕
 • A20210921
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • A20210916
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th Misspelled WordASEAN Misspelled WordAir Misspelled WordChief Misspelled WordConference : 18th Misspelled WordAACC)

24 กันยายน 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.

24 กันยายน 2564

 • C20210920
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ​ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
 • C20210913
  พิธีปิดการศึกษา การแถลงยุทธศาสตร์ ทอ.ฉบับนักศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
 • C20210908
  ​กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชมสารคดีพิเศษ ชุด “รำลึก ๘๐ ปี สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินน้อยที่ ๕”
 • C20210901
  เเนวทางการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เเบบครอบจักรวาล​
 • C20210830
  กองทัพอากาศให้บริการตรวจ-รักษา COVID-19 ฟรี แบบครบวงจร ตรวจพบเชื้อส่งรักษาได้เลย
 • C20210823
  วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

24 กันยายน 2564

 • 20210811
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม

24 กันยายน 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป...
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.