Logo Wing6

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ (ฉบับที่ ๑)

 

คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗ (ชุมนุมประทวน) ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก(ชุมนุมประทวน) ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก  Icon New

 

  คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗
(ชุมนุมประทวน) ที่ กองบิน ๖ ด้วยวิธีคัดเลือก 
 

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔
(ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗ ชุมนุมประทวน ที่ บน.๖)

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔ 

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔ 

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔

 

  คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ (กองบังคับการบิน ๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีคัดเลือก

 

คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ ชั้น ๒ (อาคารสวัสดิการ กองบิน ๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

 คลิก >>  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

 

 คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔

 

 คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔

 

  คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายื่นซองข้อเสนองานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะ และทำปุ๋ยหมักที่ กองบิน ๖ ด้วยวิธีคัดเลือก

 

คลิก >> ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง กองบิน ๖

 


 

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

25 พฤษภาคม 2565

RTAF News: Pages
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220518-2
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย/กรุงเทพฯ และประธานบริษัท National Aerospace & Defence Industries (NADI)
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220510-3
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220510-4
  กิจกรรม Metaverse ครั้งแรกของกองทัพอากาศ

25 พฤษภาคม 2565

 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 (รอบแรก)
 • D20220418
  สถาบันเวชศาตร์การบินกองทัพอากาศ งด!! การตรวจ เนื่องจากมีภารกิจตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
 • D20220411
  ​จุดบริการประชาชนของกองทัพอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
 • D20220407-1
  ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ปิดให้บริการ วันที่ ๑๓ - ๑๕ เม.ย.๖๕ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

25 พฤษภาคม 2565

 • C20220519
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดจัดงานวันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” แก่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20220427
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 • C20220411
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลพลเรือน!!! เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • C20220328
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษ
 • C20220325
  กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามรถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน 6 อัตรา
 • C20220321-1
  ๑๓๕ ปี กระทรวงกลาโหม ๘ เมษายน ๒๕๖๕

25 พฤษภาคม 2565

 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง

25 พฤษภาคม 2565

 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์...
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน...
 • D20220418
  สถาบันเวชศาตร์การบินกองทัพอากาศ งด!! การตรวจ เนื่องจากมีภารกิจตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
 • D20220411
  ​จุดบริการประชาชนของกองทัพอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
 • D20220407-1
  ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ปิดให้บริการ วันที่ ๑๓ - ๑๕ เม.ย.๖๕ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์