Logo Wing6

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ (ฉบับที่ ๑)

 

คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗ (ชุมนุมประทวน) ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก(ชุมนุมประทวน) ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก  Icon New

 

  คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗
(ชุมนุมประทวน) ที่ กองบิน ๖ ด้วยวิธีคัดเลือก 
 

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔
(ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗ ชุมนุมประทวน ที่ บน.๖)

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔ 

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔ 

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔

 

  คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ (กองบังคับการบิน ๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีคัดเลือก

 

คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ ชั้น ๒ (อาคารสวัสดิการ กองบิน ๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

 คลิก >>  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

 

 คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔

 

 คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔

 

คลิก >> ประกาศกองบิน 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๔

 

  คลิก >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายื่นซองข้อเสนองานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะ และทำปุ๋ยหมักที่ กองบิน ๖ ด้วยวิธีคัดเลือก

 

คลิก >> ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง กองบิน ๖

 


 

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

05 ธันวาคม 2564

RTAF News: Pages
 • A20211202-4
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20211203
  กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
 • A20211202-3
  หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ช่วยเหลือประชาชน
 • A20211202-2
  กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • A20211202
  รอง เสธ.ทอ./ผอ.ศตส.จชต.ทอ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการของ กกล.ทอ.ฉก.๙
 • A20211201
  กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

05 ธันวาคม 2564

 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔

05 ธันวาคม 2564

 • C20211203
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (รุ่นที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • C20211124
  การแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20211130
  กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร ในกิจกรรม “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • C20211124-2
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก​บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • C20211115
  กองทัพอากาศ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
 • C20211011
  ​"เสื้อโปโล 72 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช" ราคาเพียง 330 บาท​ จำหน่ายที่ร้านค้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ

05 ธันวาคม 2564

 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง
 • 20210928
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ
 • 20210811
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19

05 ธันวาคม 2564

 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call...
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป...
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔