ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

 Logo Wing6

จัดซื้อ - จัดจ้าง กองบิน ๖

 

                จัดซื้อจัดจ้าง

                           - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๒

                          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๑

                          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๐

                          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๕๙