พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบิน ๖

0001DSCF80986

 

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบิน ๖
ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด