พิธีทำบุญประจำปีฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖

 01DSCF5831 61

01DSCF5945 611

01DSCF58901

 

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖

ณ โรงเก็บเครื่องบินฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด