พิธีประดับเครื่องหมาย แสดงความสามารถในการบินพลเรือน กองทัพอากาศชั้นกิตติมศักดิ์


1DSCF69061

2DSCF68611

2DSCF68681

2DSCF68961

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมาย แสดงความสามารถในการบินพลเรือน กองทัพอากาศชั้นกิตติมศักดิ์
ให้แก่ นายกัมพล ตันสัจจา และนายธงชัย ว่องไวพาณิชย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด