การบรรยายเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ

01DSCF70261

01DSCF70301

1DSCF69892

นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด เสนาธิการกองบิน ๖
เป็นประธานในการบรรยายเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด