1

2

3

4

5

6

7

8

9 

๑๒ เมษายน “วันสถาปนากองบิน ๖”
พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๖
เป็นประธานในพิธีเลี้ยงเพลพระ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด