29513130 1845574158828582 767458837963253008 n

29594646 1845574125495252 2697327811968913986 n

29511234 1845574142161917 9194936981662672368 n

 29541793 1845574775495187 8285763583299730267 n

29570719 1845574435495221 2099528016449151292 n

29542655 1845574455495219 3044271258053995015 n

29542862 1845574465495218 3606246020521555030 n

 

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖
รับมอบรางวัลนิรภัยกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20180712-2
  ศิลปินรับเชิญ และนักดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ร่วมรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๑
 • A20180712
  พิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018
 • A20180710-3
  กองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018
 • A20180711-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ
 • A20180711
  รองเสนาธิการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ
 • A20180710-2
  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
 • C20180706
  ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนา "DRONE&UAV ในห้วงอากาศ ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยด้านการบิน"
 • C20180713
  ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป นำใบเสร็จไปแลกรับถุงผ้าได้ที่เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์”
 • C20180710
  กองทัพอากาศ กำหนดเรียกพลประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180709
  พิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180709-2
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญซื้อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180625
  กองทัพอากาศ ขอเชิญชมคอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑
 • E20180523
  กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบินที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล
 • E20180605
  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20180613-1
  กองทัพอากาศ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • E20180613
  ครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือเครื่องบิน F-16
 • E20180403
  กองทัพอากาศ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20180329
  พิธีมังคลาภิเษกองค์พระรูปหล่อจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ...
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์