28577097 1815636921822306 6692599500614620396 n

28471410 1815637005155631 8825398097049247654 n

28276397 1815637025155629 1740623109075664497 n

28276540 1815636925155639 4384584326796724046 n

28279526 1815637038488961 8188512678854545131 n

28471276 1815637098488955 7124478525802254456 n

 

นาวาอากาศเอก อนุยุต รูปขจร รองผู้บังคับการกองบิน ๖
เป็นประธานอบรมการรณรงค์ป้องกัน อ.อุบัติเหตุ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด