28872931 1826012487451416 4651771867323957248 n

28872759 1826012567451408 4130223160958124032 n

28951856 1826012647451400 8832410196216119296 n

 

นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด เสนาธิการกองบิน ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กองบิน ๖ 
แต่งกายชุดไทย เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งงานจะจัดถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด